Zakopianka z tunelem

You are currently viewing Zakopianka z tunelem

Zakopianka z tunelem – możemy ogłosić po pięciu latach i siedmiu miesiącach budowy tej przeprawy o długości dwóch kilometrów. 

Otwarcie tunelu nastąpi 12 listopada. Tunel połączy się z odcinkami dwupasmowej drogi prowadzącej w Tatry. Dwukomorowy tunel o wysokości 4,7 m został wydrążony w masywie góry Luboń Mały. Każda z naw jest wyposażona w dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny.

Teraz, z perspektywy tych ponad 5 lat, przyjrzyjmy się historii tej inwestycji.

W 2016 roku

Zakopianka z tunelem startuje. 29 czerwca została podpisana umowa na realizację robót (w systemie tradycyjnym). W ramach prac do końca 2016 r. przygotowano plac oraz zaplecze budowy, utwardzono drogi techniczne, usunięto kolizje w branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacyjnej, a także rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Ruszyła także budowa linii sN, zasilającej tunel od strony Lubnia. Na portalach rozpoczęto wykopy w gruntach skalistych oraz nieskalistych, zabezpieczano także skarpy. Zaczęto również wykonanie kolumn żwirowych przyczółku mostu po północnej stronie tunelu (od strony Lubnia). 

W 2017 roku

Od strony portalu północnego rozpoczęło się drążenie obu naw tunelu metodą górniczą oraz metodą strzałową. Betonowano kaloty oraz spąg obudowy ostatecznej. Kontynuowano prace związane z budową mostu (przyczółków), a także fundamentów i filarów podpór obiektu. W rejonie portali prowadzono prace zabezpieczające skarpy. Podczas prowadzenia badań wykryto aktywne procesy osuwiskowe w rejonie portalu południowego, które uniemożliwiły drążenie tunelu na jezdni w kierunku Krakowa. Przeprojektowano zatem wlot oraz konstrukcję muru oporowego. 

W 2018 roku

Na portalu południowym rozpoczęto drążenie tunelu na jezdni w kierunku Zakopanego. Kontynuowano prace przy drążeniu obu naw tunelu i wykonaniu obudowy ostatecznej. Prowadzono również prace związane z budową mostu i zabezpieczeniem skarp oraz budową muru oporowego na portalu południowym. 

W 2019 roku

Po opracowaniu dokumentacji zamiennej na portalu południowym (w związku aktywnymi ruchami osuwiska), dokonano dodatkowego przebicia między nawami, aby rozpocząć drążenie od strony południowej nawy w kierunku Krakowa. Służyło to zminimalizowaniu opóźnienia i przyspieszeniu drążenia bez oczekiwania na udostępnienie frontu robót na wlocie do tej nawy na portalu południowym. Wiązało się to jednak ze zmianą konstrukcji budynku wentylatorni i muru oporowego, a także ze zwiększoną częstotliwością monitoringów geodezyjnych i geologicznych.  

23 października 2019 r. przebito pierwszą nawę tunelu (kierunek Kraków – Zakopane). Kontynuowano drążenie w sąsiedniej nawie, a także roboty mostowe oraz wykonywano w obu tunelach obudowę ostateczną. Rozpoczęto budowę budynku technicznego na portalu południowym. 

W 2020 roku

27 kwietnia 2020 r. przebito drugą nawę tunelu. Wykonywano prace związane z budową budynków technicznych. Kontynuowano prace na obiekcie mostowym. W tunelu rozpoczęto drążenie przejść ewakuacyjnych, wnęk hydrantowych oraz nisz sygnalizacyjno-alarmowych, a także wykonywanie słupków podjezdniowych. 

W 2021 roku

Zakończono betonowanie obudowy ostatecznej w obu tunelach, w części wykonywanej metodą drążoną oraz odkrywkową. Betonowano słupki, ścianki oraz płytę podjezdniową w tunelu. Prowadzono prace na moście i w budynkach technicznych. Wykonywano instalacje: elektryczną, oświetleniową i radiową. Montowano głośniki tunelowe, oprawy oświetleniowe i wentylatory. Wykonywano powłokę ognioochronną i zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

W 2022 roku

Zakopianka z tunelem oddana. Bieżący rok to rok prac porządkowych i testów. Kończono prace tunelowe związane z montażem dylatacji, układaniem nawierzchni, malowaniem ścian i oznakowania poziomego, a także montowaniem i instalowaniem wyposażenia. To również koniec prac okołotunelowych oraz mostowych. 

Tunelem z SafeFleet

Wszystkim podróżującym przez tunel polecamy podróżowanie z urządzeniami SafeFleet. Dla flot monitoring pojazdów z SafeFleet oznacza nie tylko wygodę, ale także obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem autami firmowymi. Jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy na stronę SafeFleet.

Źródło: GDDKiA
Grafika: GDDKiA