Samochody dostawcze z Pakietem Mobilności

You are currently viewing Samochody dostawcze z Pakietem Mobilności

Samochody dostawcze, dostawczaki, busy, furgonetki, pojazdy o dmc poniżej 3,5 tony… Bez względu na nazwę, tę grupę pojazdów zaczyna obejmować nowymi regulacjami Pakiet Mobilności. 

Materiał stanowi skrót publikacji portalu trans.INFO. Cały artykuł dostępny jest tu: samochody dostawcze z Pakietem Mobilności

Dla przewoźników zarządzających pojazdami poniżej 3,5 tony, (…) budzący wiele kontrowersji Pakiet Mobilności wprowadza znaczące regulacje prawne.

Obowiązek posiadania licencji wspólnotowej

(…) posiadanie przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz licencji wspólnotowej do wykonywania transportów międzynarodowych przekształci się w obowiązek od maja 2022 roku. Firmy mające pojazdy do 3,5 tony będą musiały się poddać pełnej procedurze uzyskania dostępu do rynku.

 Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Aby uzyskać licencję wspólnotową w każdej firmie transportowej powinien być wyznaczony zarządzający transportem, który ma odpowiednie kompetencje potwierdzone przez Certyfikat Kompetencji Zawodowych, a także spełnia wymóg dobrej reputacji.

Obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego

(…) wymóg posiadania zabezpieczenia finansowego w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny. (…) przewoźnik posiadający pojazdy (…) (dmc od 2,5 do 3,5 tony), który ubiega się o wydanie licencji (…) będzie musiał wykazać zdolność finansową na wskazanym poziomie.

Ma to stanowić gwarancję, że przewoźnik jest w posiadaniu wystarczających środków na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy i opłacenie ewentualnych roszczeń (…).  

Siedziba w jednym z państw członkowskich

Jest to konieczne z tego względu, by w lokalu przedsiębiorstwa znajdowały się wszystkie oryginalne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności transportowej.

Dobra reputacja

Dobrą reputację powinna mieć zarówno firma, jak i zarządzający transportem. Istnieje wiele powodów, przez które przewoźnik może ją łatwo utracić (…). 

Tachografy obowiązkowe od lipca 2026 r.

Będzie wprowadzony wymóg posiadania wersji inteligentnych tachografów, w których nowe funkcje będą polegały na automatycznej rejestracji przekroczeń granicy, rejestracji miejsc załadunku/rozładunku, a także rejestracji rodzaju przewozu.

Delegowanie kierowców

Zmiany (…) obejmują również obszar delegowania kierowców i dotkną zarówno firmy zarządzające transportem ciężkim, jak i firmy busiarskie. Zgodnie z art. 2 dyrektywy 96/71/WE, „pracownik delegowany” to:

pracownik, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje”.

Czas pracy kierowców

Jedną z najważniejszych zmian dotyczącą czasu pracy kierowców jest obowiązkowy powrót kierowcy do jego miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego firmy raz na cztery tygodnie na co najmniej 45 godzin.

(…) kierowca obowiązany jest wrócić do swojego miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego firmy. Wyjątek w tym przypadku stanowi sytuacja, gdy kierowca wykona dwa skrócone tygodniowe odpoczynki z rzędu. 

Więcej: trans.INFO

Zobacz także:

Zmiany w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.