GPS pojazdów ciężarowych

Monitoring GPS dla firm usługowch

Wyposażenie warte rozważenia

Trochę szczegółów? Proszę bardzo

Firmy usługowe opierają się na szybkiej i efektywnej komunikacji między pracownikami, dyspozytorami i klientami. Niezbędnym elementem tej zależności jest pojazd. GPS SafeFleet łączy w całość te zadania. W jednym miejscu można namierzać pojazd, analizować jego parametry i rozdzielać pracę.

Jak to działa w SafeFleet?

icon

Status pojazdu

SafeFleet umożliwia nie tylko monitorowanie pozycji sprzętu, ale także przypisywanie ich do konkretnych działań. Pozycja odświeżana co kilka sekund jest pomocna w szacowaniu czasu realizacji usługi.

icon

Sprzęt w dobrej kondycji

Stan techniczny pojazdów ma duże znaczenie. Przestoje wynikające z awarii są obciążeniem dla budżetu i stratą wizerunkową. SafeFleet pomaga utrzymać flotę w dobrej kondycji, przypominając o diagnostyce, serwisie, przeglądach, ubezpieczeniach i innych formalnościach.

icon

Sposób jazdy

Nawyki kierowców w wielu przypadkach prowadzą do zwiększonego zużycia paliwa i elementów pojazdów. SafeFleet pozwala na weryfikację techniki jazdy i przygotowanie programów edukacyjnych zachęcających do zmiany nawyków.

icon

Monitoring strefy

Dzięki funkcji Geofencing SafeFleet sygnalizuje wjazd i wyjazd z określonego miejsca, postęp w realizacji zadań, a także pozwala wyeliminować opuszczenie wyznaczonego obszaru, sygnalizując takie próby alarmem e-mail lub sms.

icon

Przypisywanie zadań

SafeFleet oferuje planowanie i przypisywanie zadań pracownikom, a także postępy w ich realizacji. Dostępny jest także status samochodów: wolny/ zajęty.

icon

Bezpieczeństwo transportu wartościowych towarów

Firmom ochroniarskim specjalizującym się w transporcie wartościowych towarów, SafeFleet zapewnia bezpieczeństwo ich przewozu, wykorzystując czujnik otwarcia drzwi. Wysyła alarm w razie otwarcia drzwi bez autoryzacji. Dodatkowo, kierowca ma do dyspozycji przycisk alarmowy, zainstalowany w dogodnym miejscu we wnętrzu. Jego naciśnięcie powiadamia dyspozytora, który może niezwłocznie zareagować.

icon

Zdalne unieruchomienie pojazdu

W przypadku kradzieży SafeFleet oferuje możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu. Włączenie lub wyłączanie blokady dostępne jest w aplikacji. Historię tego typu zdarzeń można przeglądać w raportach.

icon

Podział na podfloty

SafeFleet oferuje możliwość tworzenia podflot, ze względu na obszar pracy kierowców, działy w firmie (sprzedaż, wsparcie techniczne, transport towarów wartościowych) lub - w przypadku transportu - na spedytorów. Takie rozwiązanie ułatwia pracę, zwłaszcza w większych flotach.

icon

Podróże prywatne

Wszelkie podróże odbyte po godzinach pracy lub wykraczające poza ustalony obszar działania mogą być wykrywane przy pomocy funkcji SafeFleet. Rozróżnienie pomiędzy podróżami prywatnymi i służbowymi może się odbywać bezpośrednio z aplikacji, poprzez utworzenie harmonogramu pracy lub też typ każdej z tych podróży kierowca może oznaczać samodzielnie.