Monitorowanie temperatury

Monitorowanie temperatury

transport we właściwych warunkach

Monitorowanie temperatury w transporcie

Kontrola temperatury

Monitorowanie temperatury SafeFleet oferuje moduł temperatury, z pomocą którego można w czasie rzeczywistym czuwać nad warunkami, w jakich przewożone są produkty. Można ustawić wartość minimalną, maksymalną lub przedział, a odstępstwa od wybranych wartości będą sygnalizowane alarmem.

Z czujnikiem temperatury mogą być połączone inne, wspomagające jego pracę lub wykorzystywane do mierzenia odrębnych parametrów, wymaganych przez administratora floty.

Wśród nich często wykorzystywany jest czujnik otwarcia drzwi pojazdu lub naczepy/ przyczepy.

 

Czujniki temperatury

Zmniejszenie/ podwyższenie progów temperatury

Powiadomienia wysłane do administratora floty

Komunikacja z kierowcą w celu przywrócenia optymalnej temperatury