Opłaty drogowe na Węgrzech

Opłaty drogowe na Węgrzech

HU-GO to system elektronicznego poboru opłat drogowych na Węgrzech.

Opłaty drogowe na Węgrzech

System HU-GO obejmuje odcinki dróg szybkiego ruchu oraz dróg głównych. Dotyczy wszystkich pojazdów ciężarowych, których dmc przekracza 3,5 tony.

Opłaty HU-GO z SafeFleet

Opłaty drogowe na Węgrzech można regulować automatycznie za pomocą urządzeń OBU One SafeFleet. Urządzenia są certyfikowane przez NUSZ i wyróżniają się płynnością działania.

Nowość! HU-GO w postpaid

Węgierskie opłaty w SafeFleet można wnosić na dwa sposoby: w systemie prepaid oraz postpaid. Ta druga możliwość to efekt współpracy SafeFleet z ETS EU.

safefleet

Rejestracja urządzenia

Urządzenie należy zarejestrować w profilu HU-GO. Ważne, by w trakcie jego użytkowania, było zawsze włączone, by była na nim ustawiona aktualna liczba osi oraz by saldo na koncie było wystarczające do pokrycia kosztów danego przejazdu.

Wybierając OBU One, otrzymujesz wsparcie SafeFleet w założeniu konta w HU-GO i rejestracji.

Rejestrację OBU szczególnie polecamy na stronie hu-go.hu, gdyż w jednym miejscu wprowadzamy wszystkie niezbędne dane. Urządzenie, dołączony do niego numer rejestracyjny oraz kod PIN należy przyporządkować do numeru rejestracyjnego określonego pojazdu.

Identyfikacja kierowcy

Dlaczego OBU One ?

OBU One, oferowane przez SafeFleet, wskazuje aktualną pozycję pojazdu, a system automatycznie nalicza opłatę drogową. Korzystając z OBU, nie trzeba się martwić, jeśli cel podróży zostanie zmieniony. Opuszczenie zaplanowanej drogi nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Można jechać dalej.

gps-icon

Co zrobić, by uniknąć mandatu?

Sprawnie działające urządzenie i dopilnowanie wszystkich wymogów są skutecznym zabezpieczeniem przed mandatami, pomijając naruszenie przepisów drogowych. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy zawodzi człowiek lub rzecz. Co robić w takich sytuacjach?

Usterka urządzenia

Jeśli dojdzie do awarii urządzenia, należy niezwłocznie skontaktować się ze wsparciem technicznym SafeFleet.

Podanie liczby osi pojazdu

Ważne, by na koncie użytkownika lub w urządzeniu pokładowym podana była zawsze aktualna liczba osi pojazdu. W przeciwnym razie korzystanie z drogi zostanie uznane za nieuprawnione i może być powodem nałożenia mandatu.Podanie nieprawidłowej ilości osi uznane zostanie za nieuprawnione korzystanie z drogi i może skutkować nałożeniem mandatu.

Podanie klasy emisyjnej pojazdu

Sytuacja podobna do powyższej, z liczbą osi. Przynależność pojazdu do klasy emisyjnej jest zawarta w dowodzie rejestracyjnym. Podanie błędnych lub niekompletnych danych oznacza automatyczne zaliczenie pojazdu do najniższej kategorii, do czasu poprawienia danych. Zgodnie z zasadą “kto zanieczyszcza, ten płaci” pojazdy emitujące więcej zanieczyszczeń płacą wyższą stawkę opłaty drogowej.

Kontrola drogowa i nakładanie mandatów

Kontroli opłat drogowych nie da się uniknąć. Jest prowadzona przez 24 godziny. System szybko ustala, czy dany pojazd porusza się po drogach zgodnie z zasadami. Jeśli wykryje nieprawidłowości, odpowiedni organ władzy nałoży karę administracyjną. Przepisy biorą pod uwagę przedział czasowy braku uprawnienia. Oznacza to, że użytkownik drogi, po zauważeniu błędu, w krótkim okresie może dokonać korekty oraz uniknąć konieczności zapłacenia wyższej grzywny.