Polityka prywatności DLA NEWSLETTER

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności jest

SafeFleet sp. z o.o.

  1. Modzelewskiego 32

02-679 Warszawa

tel: +48 22 245 23 91

2. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są gromadzone poprzez rejestrację danych, które podajesz jako osoba, której dane dotyczą, i kiedy rejestrujesz się do Newslettera na stronie www.safefleet.pl za pomocą odpowiedniego formularza internetowego.

3. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

wysyłka newslettera safefleet.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. OPCJONALNY CHARAKTER PODANIA DANYCH

Podanie danych jest opcjonalne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli przesyłać Ci Newslettera.

5. METODY PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z opisanymi powyżej celami dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych z powodów ściśle związanych z ww. celami, a w każdym razie w taki sposób, jak aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność tych danych. Po zrealizowaniu ustalonych celów dane zostaną usunięte lub przekształcone w anonimowy formularz. Żadne dane nie są przekazywane ani rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

6. MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności odbywa się w siedzibie Administratora i jest dokonywana wyłącznie przez personel techniczny powołany do przetwarzania dane lub jakiekolwiek osoby okazjonalnie wyznaczone do wykonywania czynności konserwacyjnych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a także prawo do żądana ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu.

Aby uprościć procedury składania wniosków i skrócić czas odpowiedzi, prosimy o przesyłanie wniosku, o których mowa w poprzednim akapicie, do:
SafeFleet sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 32
02-679 Warszawa
tel: +48 22 245 23 91

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

8. ANULOWANIE USŁUGI – WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij link znajdujący się na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter www.safefleet.eu. W razie jakichkolwiek problemów proszę o przesłanie e-maila na adres biuro@safefleet.eu lub pisemną wiadomość skierowaną do SafeFleet sp. z o.o., podając jako temat „Dane Osobowe”.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera.

* Jeżeli za pośrednictwem newsletteru prowadzony będzie marketing, to przepisy prawa wymagają uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Takie oświadczenie o zgodzie na marketing może znaleźć się obok oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przy zapisie na newsletter.