Zachowanie się kierowcy

Analiza stylu jazdy kierowcy

Zachowanie się kierowcy

Analiza stylu jazdy

Analiza stylu jazdy

Na zużycie paliwa duży wpływ ma styl jazdy kierowcy. Mniej agresywny przełoży się na niższe koszty, ale również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Z monitoringiem GPS SafeFleet możesz obserwować zachowanie kierowców w czasie rzeczywistym i na podstawie uzyskanych danych wprowadzać zalecenia bądź premiować określone postawy.

Zachowanie się kierowcy

Analiza stylu jazdy

Praca silnika na postoju

Funkcja, która bada, ile czasu spędził pojazd w trybie postojowym z pracującym silnikiem. Możesz ustawić limit postoju i otrzymasz powiadomienia, gdy auto znajdzie się w nieuzasadnionym trybie postoju.

Analiza stylu jazdy

Przekroczenie prędkości

Rozwiązanie pozwala uzyskać informacje o przekroczeniu prędkości na dwa sposoby. Możesz ustawić limit dla pojazdu, niezależnie od fragmentu drogi, po której się porusza lub też ustawić określone limity dla każdego rodzaju drogi. Funkcja rzeczywistego ograniczenia prędkości pozwala na wykorzystanie warstwy >> dostępnej w mapach Google. Aplikacja wyświetla wszystkie przypadki naruszeń. Na ich podstawie możesz korygować zachowania zagrażające bezpieczeństwu oraz powodujące wzrost zużycia paliwa.

Analiza stylu jazdy

Nagłe przyspieszenie lub hamowanie

Dzięki zarejestrowanym danym można dowiedzieć się, czy kierowca uniknął kolizji, czy też przyspieszył bez powodu. Takie dane służą ograniczaniu zużycia paliwa, ryzyka kolizji lub wypadków, zużycia pojazdu i zanieczyszczenia środowiska.

Analiza stylu jazdy

Zdarzenia

Funkcja pozwala na prowadzenie ewidencji wypadków spowodowanych przez pojazdy flotowe oraz kierowców, którzy brali udział w takich zdarzeniach. Określa tendencje w zachowaniu kierowców, a dzięki powiadomieniom wysyłanym online, e-mailem i smsem możesz podjąć szybkie działania w celu zmniejszenia liczby i wagi incydentów.