Pobieranie danych z tachografu

pobieranie danych z tachografu

Zdalny odczyt tachografu czyli automatyczne pobieranie plików z tachografów

Jak to działa w SafeFleet?

Monitoring GPS SafeFleet umożliwia zdalne pobieranie plików .ddd z tachografu i karty kierowcy w czasie rzeczywistym, według ustalonego schematu, bez konieczności powrotu pojazdu do bazy.

Cyfrowe pliki są odpowiednio zabezpieczone i akceptowane przez służby kontrolne, a firma działa zgodnie z przepisami regulującymi częstotliwość pobierania danych.

Dwukierunkowa komunikacja

Zdalne odczytywanie danych z tachografu

Zdalne odczytywanie danych z tachografu i karty kierowcy to jeden z elementów poprawy konkurencyjności na rynku. Automatyzacja tego procesu poprawia komfort, wygodę i efektywność pracy, redukując przy tym koszty. Nie jest już konieczne odczytywanie danych z kabiny samochodu, co często wiązało się z obowiązkiem przywołania kierowcy do firmy tylko w tym celu. Zaburzało to płynność funkcjonowania firmy i wiązało się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Wyznaczanie tras

Administracja floty

Administrator floty na bieżąco monitoruje aktywność kierowcy, w tym czas pracy, a niezależnie od tego otrzymuje ostrzeżenia, jeśli czas pracy dobiega końca. Dzięki temu odpowiednio wcześnie może podjąć niezbędne działania w przypadku, gdyby istniało ryzyko naruszenia przepisów, a także zaplanować terminy zdalnych odczytów.

safefleet

Bezpieczeństwo

Wszystkie pobrane pliki mogą być wysłane na adres e-mail lub zapisane na dysku, skąd można je pobrać w każdej chwili. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza zarazem ryzyko ukarania mandatem za przekroczenie terminów.

Zgodnie z przepisami

Obowiązujące przepisy prawa stanowią, że czas pracy kierowcy określają normy dobowe, tygodniowe i dwutygodniowe. Wiąże się z nimi maksymalny czas prowadzenia pojazdu, przerwy oraz odpoczynki dobowe i tygodniowe. Ich przestrzeganie jest kontrolowane przez ITD w Polsce oraz przez odpowiednie służby za granicą.

Przepis dotyczący archiwizowania danych nakłada na firmę transportową obowiązek regularnego pobierania plików .ddd z karty kierowcy oraz z tachografu. Pobieranie danych z tachografów cyfrowych wymagane jest maksymalnie co 90 dni, zaś w przypadku karty kierowcy – co 28 dni.

Pobrane dane powinny być przechowywane przez 12 miesięcy, uporządkowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem lub dostępem osób niepowołanych.