optymalizacja-tras-przejazdu

Optymalizacja tras przejazdu

Wyznaczanie tras czyli obieranie właściwego kursu

Optymalizacja tras przejazdu

Optymalizacja tras przejazdu w SafeFleet umożliwia nie tylko podgląd trasy, po której porusza się pojazd, ale także odtworzenie dotychczasowych, planowanie, korektę, wyznaczenie strefy i tunelowanie. Tym samym ułatwia nadzór nad sposobem, w jaki pojazd zmierza do celu.

Trasę można analizować pod kątem prędkości pojazdów, przyspieszania, hamowania, zużycia paliwa, co pomaga wprowadzać zalecenia dotyczące stylu jazdy.

Plan przejazdu może opierać się na tych elementach, które w danym momencie są najistotniejsze dla administratora floty. Wśród nich są np. czas przejazdu, najdłuższy dystans, najkrótszy dystans, rodzaj dróg, wybrane punkty. Istotne, że wyznaczając trasę, bierze się pod uwagę kategorię pojazdu, czyli wszystkie wynikające z niej ograniczenia. W przypadku utrudnień w łatwy sposób można wprowadzić korekty.

Przygotowana trasa, wraz z ewentualnymi usprawnieniami w przyszłości, może być automatycznie dostarczona kierowcy, dzięki czemu transport przebiega płynnie, bez straty czasu i związanych z nim kosztów.

SafeFleet, w formie map i tabel, umożliwia podgląd przejazdu aut, a także sygnalizuje odstępstwo od normy, określone przez użytkownika. To rozwiązanie nie tylko optymalizuje czas dojazdu, ale również koszty funkcjonowania floty.

Wyznaczanie tras

Wyznaczanie tras

Kontrola nad określonym obszarem

Monitoring GPS SafeFleet, poza wyznaczaniem trasy, służy równie skutecznie sprawowaniu kontroli nad przemieszczaniem się w granicach określonego obszaru.

Wyznaczanie tras

Tunelowanie

W prosty sposób wyznaczysz tunel/ korytarz wraz z zasadami przemieszczania się w jego ramach. Mogą to być fragmenty konieczne do poruszania się, zabronione lub inne – z dodatkowymi wytycznymi. Jeśli auto wyjedzie z wyznaczonego korytarza, otrzymasz powiadomienie.

Optymalizacja tras

Strefa

Strefa to obszar ściśle określony przez użytkownika, którego przekroczenie lub do którego zbliżanie się, lub opuszczenie wywołuje alarm. Administrator może wówczas na bieżąco reagować. Szczególnie ważne dla przedsiębiorstw budowlanych czy usługowych.

Monitoring GPS SafeFleet jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Jego istotnym walorem jest integracja z innymi aplikacjami, co sprawia, że planując trasy, można wykorzystywać dane dostarczone przez klientów i udzielać im dostępu.

Dobór odpowiedniej trasy pozwoli ograniczyć zużycie paliwa, puste przebiegi, wykorzystanie pojazdów służbowych do celów prywatnych, co przełoży się na oszczędności w firmowym budżecie.

 
parking

Postój

SafeFleet udostępnia zestawienie wszystkich miejsc postoju pojazdów, z czasem ich rozpoczęcia i zakończenia oraz dodatkowymi parametrami, np. włączeniem lub wyłączeniem silnika. Można też wysyłać ostrzeżenia dla kierowcy lub też otrzymać powiadomienie, jeśli kierowca zjedzie na parking nierekomendowany ze względu na ryzyko kradzieży lub dodatkowe opłaty.