Rozwiązania GPS dla firm komunalnych

Monitoring GPS dla usług komunalnych

w służbie porządku

Monitoring GPS dla usług komunalnych

Monitoring GPS dla usług komunalnych SafeFleet wspiera firmy świadczące usługi komunalne rozbudowaną paletą narzędzi, których celem jest poprawa efektywności funkcjonowania. To nie tylko lokalizacja pojazdów i sprzętu, ale także ich ochrona, planowanie i korygowanie tras, identyfikacja i rozliczanie pracowników, przydzielanie zadań, czujniki pracy poszczególnych elementów wyposażenia pojazdów.

Nad świadczonymi usługami można mieć pełną kontrolę. To efekt działania urządzenia GPS zamontowanego w pojeździe, które tworzy raporty dopasowane do potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorstwa.

 

SafeFleet dla firm zajmujących się oczyszczaniem

Jeśli świadczysz usługi w różnych miejscowościach, z pewnością duże znaczenie odgrywa podział wykonywanej pracy ze względu na:

Obszar

Kierowców

Wykonywane zadania

Liczą się dla Ciebie także motogodziny/ roboczogodziny?

Dla SafeFleet to nic trudnego. Obliczy i czas pracy pojazdu, i urządzenia zamontowanego na nim.

Dla firm zajmujących się odbiorem śmieci, oczyszczaniem i porządkowaniem terenów sprawowanie kontroli nad sprzętem, dostępem do niego, zużyciem paliwa, zadaniami, stopniem ich realizacji, trasami przejazdu, pracownikami przyczynia się do płynnego funkcjonowania i optymalizowania budżetu. Jakiekolwiek odstępstwa od norm są sygnalizowane, dzięki czemu można w porę zareagować.

Dzięki SafeFleet wiesz również, kiedy zbliża się serwis pojazdu, badanie techniczne, ubezpieczenie, co pozwoli Ci z wyprzedzeniem zaplanować odpowiednie działania.

SafeFleet oferuje rozwiązania elastyczne, wyróżniające się dodatkowo łatwą integracją z aplikacjami już używanymi.

W jednym miejscu wszystkie dane są gromadzone, skąd w każdej chwili można je pobrać i analizować, usprawniając działania.