Automatyczny pobór opłat drogowych w Polsce

e-TOLL

e-TOLL w SafeFleet

SafeFleet jest operatorem systemu opłat drogowych e-TOLL, uzyskując pozytywny wynik testów przejazdowych. Zapraszamy do współpracy dotychczasowych i nowych klientów. Więcej informacji o funkcjonowaniu e-TOLL zamieszczamy na naszym bloguBlog.

O systemie e-TOLL

e-TOLL to następca viaTOLL. Opiera się na technologii pozycjonowania satelitarnego i służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Nadzór nad e-TOLL sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla kogo jest e-TOLL?

Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych.

Rejestracja

Jak się zarejestrować w e-TOLL

etoll

Aby korzystać z sieci dróg płatnych, objętych systemem e-TOLL nie trzeba podpisywać umowy. Wystarczy rejestracja i utworzenie Internetowego Konta Klienta (IKK).

Jak to zrobić?

• online przy użyciu Internetowego Konta Klienta systemu e-TOLL dostępnego na stronie internetowej systemu lub przez e-Urząd Skarbowy

• osobiście w Miejscach Obsługi Klienta

• za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych oferujących usługi e-TOLL

Przekazywanie danych do systemu

Pobór opłat na Węgrzech

Aby umożliwić naliczenie opłaty elektronicznej za przejazd, do wyboru są:

Aplikacja e-TOLL PL

• bezpłatnie do pobrania w Google Play lub AppStore

Aplikacja umożliwia doładowanie i monitorowanie stanu konta oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO

Urządzenie pokładowe OBU

• do nabycia w sieci w sieci dystrybucji jednego z operatorów OBU lub Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

• ZSL SafeFleet jest kompatybilny z systemem e-TOLL

• aby monitorować stan konta trzeba powiązać urządzenie ZSL z aplikacją mobilną lub skorzystać z Internetowego Konta Klienta (IKK)

Płatności

Pobór opłat na Węgrzech

Aby opłacić przejazd odcinkami dróg płatnych, do wyboru są dwie formy rozliczenia:

• Konto rozliczeniowe w trybie przedpłaty – podczas rejestracji zasilisz konto, z którego na bieżąco będą pobierane środki za przejechane odcinki dróg płatnych

• Konto rozliczeniowe w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem – podczas rejestracji dostępna będzie opcja ustanowienia zabezpieczenia na Twoim koncie w formie depozytu (wpłaty pieniężnej), gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej lub poręczenia podmiotu trzeciego. Do chwili zatwierdzenia prawidłowo złożonego zabezpieczenia będziesz mógł korzystać z e-TOLL w trybie przedpłaty

Do każdego z kont możliwe będzie zarejestrowanie wielu pojazdów.

WAŻNE: Wraz z wygaśnięciem systemu viaTOLL przestaną obowiązywać dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione do umów zawartych w trybie z odroczoną płatnością. W przypadku gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, w systemie e-TOLL konieczne będzie złożenie dokumentu na nowym wzorze.

Opracowane na podstawie: gov.pl