Komunikacja SENT-GEO

Komunikacja SENT-GEO

czyli ewidencja towarów wrażliwych

Komunikacja SENT-GEO

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Moduł SENT-GEO w ofercie SafeFleet jest zgodny z wymaganiami ustawy, co sprawia, że jest w pełni dostosowany do przekazywania SENT-GEO aktualnych danych geolokalizacyjnych niezbędnych do monitorowania przewozów ewidencjonowanych w rejestrze SENT.

Przewoźnicy są zobowiązani do wyposażenia pojazdów w urządzenia przekazujące dane geolokalizacyjne. Do wyboru mają lokalizator z oprogramowaniem monitorującym trasy lub tzw. ZSL – zewnętrzny system lokalizacji. Na przewoźniku spoczywa także obowiązek zapewnienia transferu aktualnych danych o pozycji zgłoszonego pojazdu.

SafeFleet oferuje automatyczne przesyłanie wymaganych danych geolokalizacyjnych pojazdu do systemu SENT GEO, co z kolei minimalizuje ryzyko nałożenia kary na przewoźnika lub kierowcę za niedopełnienie tego obowiązku.

Za niedostosowanie się do nowych zapisów przewoźnik musi liczyć się z karą 10000 zł, a kierowca  5000 – 7500 zł za jazdę z uszkodzonym lokalizatorem lub włączenie albo wyłączenie urządzenia w niewłaściwym momencie.