Monitoring GPS maszyn budowlanych

Monitoring GPS maszyn budowlanych

Wyposażenie warte rozważenia

Trochę szczegółów? Proszę bardzo

GPS SafeFleet określa pozycję pojazdów i sprzętu budowlanego, co pomaga sprawować nad nim kontrolę szczególnie wtedy, kiedy wykorzystywany jest na kilku placach budowy.

Biorąc pod uwagę, że sprzęt budowlany, a wraz z nim pracownicy, są często zaangażowani w kilka przedsięwzięć naraz, monitoring GPS SafeFleet ułatwia zapanowanie nad lokalizacją i przemieszczaniem się tak ludzi, jak i sprzętu oraz związanymi z tym kosztami.

Jak to działa w SafeFleet?

Monitoring maszyn i pojazdów

Urządzenia SafeFleet przekazują informacje o lokalizacji sprzętu, a także o jego aktywnościach w określonym czasie, w tym poruszanie się, postój, transport. Sprzyjają ograniczaniu bezczynności maszyn, nieuprawnionego użycia i kradzieży. Przekazują dane o miejscach, w których dany pojazd przebywał, włączając w to czas pobytu.

Monitoring maszyn na budowie

Wykorzystaj funkcję Geofencing i przydziel sprzętowi budowlanemu strefę, w obrębie której powinien się poruszać. Wyeliminujesz w ten sposób nieuzasadnione wyjazdy poza wskazany obszar, włączając w to próby kradzieży. Każde działanie odbiegające od normy będzie sygnalizowane alarmem e-mail lub sms.

Czujniki w wywrotkach

Czujniki zamontowane w wywrotkach umożliwiają monitorowanie załadunków i rozładunków.

Rozpoznawanie kierowcy

SafeTacho ułatwia rozpoznawanie kierowcy, w oparciu o kartę kierowcy włożoną do tachografu, i monitoruje czas pracy danego kierowcy. Dla pojazdów niewyposażonych w tachograf, a wykorzystywanych przez wielu kierowców, rozwiązaniem jest stosowanie pastylek iButton.

Nadzór nad czasem pracy

Dane pozyskiwane z maszyn budowlanych służą jednocześnie precyzyjnemu rozliczaniu czasu pracy, wystawianiu faktur klientom, składaniu ofert i określaniu wysokości wynagrodzenia pracowników.

Monitorowanie zużycia paliwa

Zużycie paliwa na placach budowlanych wiąże się z dużymi kosztami, wynikającymi nie tylko z pracy maszyn, ale także z kradzieży czy nieuprawnionego użycia sprzętu. Z SafeFleet można analizować zużycie paliwa, ilość tankowań i wyeliminować nadużycia.

Sprzęt w dobrej kondycji

Od sprawności maszyn zależy bardzo dużo. SafeFleet pomaga utrzymać je w dobrej kondycji, przypominając o diagnostyce, serwisie, przeglądach, ubezpieczeniach i innych formalnościach. Sprzęt wyłączony z użytku przez awarię utrudnia dotrzymanie terminu, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami, materialnymi i niematerialnymi.