Porzucony pojazd – i co dalej?

You are currently viewing Porzucony pojazd – i co dalej?

Porzucony pojazd – czy to na drodze, czy parkingu, czy w innym miejscu – wciąż ma swojego właściciela. Jeśli trudno go ustalić, sprawa trafia do odpowiednich instytucji. 

Pojazd na pasie awaryjnym

Każdy samochód może się zepsuć, także w trakcie podróży. Do postoju w takich okolicznościach służy wówczas pas awaryjny. Ale postój nie oznacza parking, zatem jak najszybciej auto należy z pasa awaryjnego zabrać. Zabrać, czyli odjechać po usunięciu usterki lub skorzystać z usług pomocy drogowej i przewieźć go do warsztatu. 

A co, jeśli pojazd na tym pasie zalega? Przepisy nie określają, jak długo może tam stać, ale uznajmy, że dłużej niż potrzeba na skorzystanie z usług pomocy drogowej. 

Wówczas działania powinna podjąć policja. Gdy nie zdoła skontaktować się z właścicielem, to na mocy prawa o ruchu drogowym pojazd należy z drogi usunąć.  

Prawo wskazuje również, że koszt usunięcia ponosi właściciel, jeśli pojazd stoi w miejscu zabronionym i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Nie ma znaczenia, czy pojazd jest prawidłowo oznaczony, czy też nie. Taką decyzję podjąć może policja lub straż gminna. Pojazd trafia na parking zarządzany przez właściwego starostę.

Porzucona naczepa

W przypadku porzuconych naczep dochodzi jeszcze jedna kwestia, a mianowicie pozostawione w nich odpady. Jeśli zachodzą podejrzenia, że odpady są szkodliwe dla osób i środowiska, powiadamia się odpowiedni wojewódzki inspektorat ochrony środowiska oraz gminę. Procedura jest podobna do tej związanej z pojazdami. Najpierw szuka się właściciela, a jeśli się go znajdzie, żąda się od niego usunięcia naczepy. Jeśli ustalenie właściciela jest niemożliwe, usunięciem naczepy zajmuje się odpowiedni zarządca terenu. W przypadku drogi zarządzanej przez GDDKiA, to przejmuje ona sprawę po otrzymaniu od władz samorządowych decyzji z nakazem usunięcia naczepy. 

Droga to nie plac parkingowy

Pojazdy i naczepy nieodpowiedzialnie pozostawione na pasie awaryjnym drogi szybkiego ruchu zagrażają bezpieczeństwu. Mogą też utrudniać prowadzenie akcji ratowniczych. Gdy w naczepie znajdują się niebezpieczne odpady, dodatkowo mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska. Wszelkie tego typu sytuacje należy jak najszybciej zgłaszać, najlepiej na policję.

Opracowano na podstawie danych GDDKiA