S2 w Warszawie na stałe bez ograniczeń tonażowych

You are currently viewing S2 w Warszawie na stałe bez ograniczeń tonażowych

Na S2 w Warszawie nie ma już ograniczeń godzinowych dla pojazdów o dmc powyżej 16 ton.

Wyniki analizy GDDKiA

Cztery miesiące obserwacji ruchu pojazdów oraz zachowania kierowców przyniosły następujące wyniki: 

  • mniejsze natężenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na DK50 oraz S8 Janki – Opacz;
  • poprawa płynności ruchu w newralgicznych punktach na DK50: rondach, skrzyżowaniach i sygnalizacjach świetlnych;
  • brak utrudnień dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 ton przy przejeździe z zachodu na wschód Mazowsza;
  • mniej znaków pionowych na S2, co przekłada się na lepszą czytelność oznakowania;
  • mniejsze zapełnienie MOP-ów na A2.

Wnioski

Kluczowy wniosek to wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na POW S2. W pierwszym okresie pomiarowym – od sierpnia do września – ruch zwiększył się o około 10-12 proc. Nie wpłynęło to negatywnie na zachowania kierowców, a zaobserwowany wzrost natężenia ruchu jest akceptowalny dla funkcjonowania S2 oraz tunelu. Co niezmiernie ważne, nie było ciężkich zdarzeń drogowych.
Ponadto, pozytywnym zjawiskiem jest spadek natężenia ruchu o 25 proc. na DK50. Na tej drodze, w dużej mierze jednojezdniowej dwupasowej, zmiana powinna przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już teraz zauważalna jest poprawa płynności ruchu w newralgicznych punktach DK50 jak ronda, sygnalizacje świetlne i skrzyżowania.
Dodatkowo, na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Marki nastąpił spadek natężenia ruchu ciężarówek o 14 proc.

Na MOP-ach na A2 w okolicy Warszawy spadła liczba ciężarówek. Nie parkują już na pasach włączenia czy wyłączenia.

Tunel w ciągu S2 POW skończył rok

Od ponad roku pod częścią Ursynowa przejechało już ok. 23 mln pojazdów. Przez ten czas nie doszło do awarii ani poważnych zdarzeń drogowych. Na poziom bezpieczeństwa w tunelu duży wpływ ma odcinkowy pomiar prędkości. Zgodnie z danymi GITD, kierowcy łamali ograniczenie do 80 km/h ponad 46 tys. razy. Przestrzegających przepisów jest zdecydowanie więcej – ponad 99 proc., a jeśli już dochodzi do przewinienia, to głównie w najniższym dopuszczalnym progu, czyli między 11 a 20 km/h (67 proc.).

Źródło: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA/ Krzysztof Nalewajko