GDDKiA: drogi szybkiego ruchu w Polsce

GDDKiA: drogi szybkiego ruchu w Polsce

Po jakich drogach jeździmy? Raport GDDKiA

Aktualnie kierowcy mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 km, na co składa się 1712 km autostrad i 2583,4 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki.

W realizacji

 • Aktualnie kierowcy mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 km, na co składa się 1712 km autostrad i 2583,4 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki.
 • W realizacji

W przetargu

 • 18 zadań (z PBDK) o łącznej długości 245,1 km 
 • 8 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 78,1 km 

W przygotowaniu

 • 105 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2093,6 km 
 • 87 obwodnic (z PB100) o łącznej długości ok. 750 km 
 • długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 787 km 
 • długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 393 km 
 • długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km 

Działania na autostradach

 • w eksploatacji jest: 1712 km (z czego 465 km zarządzanych przez koncesjonariuszy) 
 • w realizacji jest: 254,6 km 
 • w przygotowaniu jest: 32,3 km 

8 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 78,1 km 

Od 2004 roku liczba dróg szybkiego ruchu w Polsce zwiększyła się o niemal 3 750 km, w tym 2426,5 km dróg ekspresowych i ponad 1322 km autostrad.

Źródło: GDDKiA
Grafika: GDDKiA