MOP – zatankujesz i zjesz

You are currently viewing MOP – zatankujesz i zjesz

MOP na trwałe wpisały się już w krajobraz infrastruktury drogowej w Polsce. Przemierzając kolejne kilometry, możemy się na nich zatrzymać i skorzystać ze stacji benzynowych, stacji ładowania, restauracji, a nawet z miejsc noclegowych.

MOP w liczbach

Biorąc pod uwagę dane na koniec I kwartału 2023 roku, mogliśmy skorzystać z dobrodziejstwa 319 Miejsc Obsługi Podróżnych.

Na 77 MOP-ach działa 81 stacji ładowania, o mocy od 22 do 350 kW. Na żadnym nie ma infrastruktury do ładowania pojazdów ciężarowych.

Do końca 2024 roku w planach jest uruchomienie kolejnych stacji ładowania w 32 lokalizacjach: sześć na autostradzie A1, cztery na A2, czternaście na A4, cztery na drodze ekspresowej S3, trzy na S7 i jeden na S8.

Opracowane na podstawie: GDDKiA

.