Jak opisać wydruk z tachografu?

You are currently viewing Jak opisać wydruk z tachografu?

W jakich sytuacjach stosuje się wydruk z tachografu? Jak go odpowiednie uzasadnić, aby uniknąć kary? Dowiedz się więcej na jego temat oraz obowiązujących przepisów. Sprawdź, jak opisać wydruk z tachografu w prawidłowy sposób.

Do czego służy tachograf?

Tachograf to urządzenie, które służy do monitorowania czasu pracy kierowcy. Zbiera on takie dane jak: prędkość, pokonany dystans, czas jazdy, a także odpoczynek. Jego stosowanie jest obowiązkowe w przypadku pojazdów przekraczających całkowitą masę 3,5 tony oraz przewożących powyżej 9 osób (łącznie z kierowcą).

Używanie tachografu ma na celu zminimalizowanie ryzyka niebezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwagi na nieodpowiedni czas pracy kierowców. Zebrane dane mogą bowiem umożliwić szybką weryfikację naruszeń. Przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa, efektywności, a także pracy zgodnej z przepisami.

Kontrolowanie pracy kierowców jest również możliwe w systemach służących efektywnemu zarządzaniu flotą, takich jak SafeFleet. Dzięki zdalnemu pobieraniu danych z tachografu pracownicy firmy mogą na bieżąco monitorować przebieg jazdy i od razu zareagować w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.

W jakich sytuacjach stosuje się wydruk z tachografu?

Wyróżniamy kilka rodzajów wydruków z tachografu. Mogą one dotyczyć: danych technicznych, zakłóceń, a także przekroczeń prędkości.

Wydruki najczęściej stosuje się w przypadku naruszenia czasu pracy kierowcy. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje, kiedy normy nie są zachowane. Z uwagi na to, że tachograf zbiera wszystkie informacje, wydruk z niego wraz z prawidłowym opisem może pozwolić uniknąć dotkliwej karty.

Dopuszczalny czas pracy kierowcy wynosi dzienne maksymalnie 9 godzin, czas jazdy tygodniowy – 56 godzin, a czas jazdy dwutygodniowej – 90 godzin. Pracownik ma też prawo do 45 minut przerwy, które może odebrać po 4,5 godzinach pracy lub w dwóch częściach: 15 i 30 minut

Wydruk z tachografu stosuje się zatem w przypadku wydłużenia czasu jazdy dziennej, tygodniowej lub dwutygodniowej. Odnajduje on również uzasadnienie w przypadku skrócenia odpoczynku przewidzianego w przepisach.

Przykład? Marek jest kierowcą samochodu ciężarowego, który transportuje produkty spożywcze do różnych sklepów. Pewnego dnia, kiedy jest na trasie, natrafia na duży korek na autostradzie spowodowany poważnym wypadkiem. Ruch jest zablokowany, a Marek jest zmuszony zostać w miejscu ponad godzinę. W tym czasie tachograf rejestruje dalszy czas pracy kierowcy. Jednak dzięki wydrukowi z urządzanie oraz jego opisaniu można uzasadnić przekroczony czas pracy z uwagi na nieprzewidzianą sytuację.

Więcej na temat opisów z wydruku mówią nam przepisy prawa, w tym art.12/561/WE/2006.

Czytamy w nim: „Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”.

Co więcej, wydruk z tachografu stosuje się także w sytuacji, kiedy nastąpiła nietypowa sytuacja na drodze, awaria zasilania lub utrata karty kierowcy.

Co powinien zawierać opis wydruku z tachografu?

Jak opisać wydruk z tachografu? Na jego odwrocie należy szczegółowo opisać zdarzenie, podczas którego zostały naruszone obowiązujące przepisy. Warto to zrobić rzetelnie, nie pomijając konkretnego miejsca ani godziny.

Przyczyna na opisie z tachografu powinna być konkretna. Może to być na przykład: złe warunki pogodowe lub korek na drodze. Są to takie sytuacje, których nie udało się przewidzieć lub zapobiec. Warto również powołać się na wspomniany wcześniej art. 12. Co więcej, taki wydruk należy przygotować jak najszybciej, aby uniknąć nieprzewidzianych kontroli, która może zakończyć się karą.

Pamiętaj, że opis wydruku z tachografu musi być logiczny i nie należy nadużywać tej formy w celu obejścia przepisów. Może to być bowiem szybko zweryfikowane np.: przez organy takie jak Inspekcja Transportu Drogowego lub policję.

Podsumowanie

Wydruk z tachografu to ważne narzędzie, które pomaga utrzymać zasady bezpieczeństwa na drodze i monitorować działania kierowców. Niekiedy jednak jest on niezbędny, aby uniknąć kary za nieprzestrzeganie przepisów czasu jazdy. Wiedza na temat, jak opisać wydruk z tachografu, pozwoli na uzasadnienie okoliczności, kiedy doszło do naruszeń.

W SafeFleet możesz nie tylko monitorować swoją flotę, a również zdalnie pobierać pliki z tachografu oraz z karty kierowcy bez konieczności jego powrotu do bazy. Zebrane informacje są odpowiednio zabezpieczone i zgodne z przepisami prawa. Dzięki automatyzacji możesz w prosty sposób podjąć odpowiednie działania w razie naruszenia przepisów przez kierowcę.