Redukujemy koszty zarządzania flotą

You are currently viewing Redukujemy koszty zarządzania flotą

Redukujemy koszty zarządzania flotą. Czy to w ogóle możliwe? Lista przeszkód jest długa: wyższe mandaty, wysoka inflacja, rekordowy poziom stóp procentowych, pnące się w górę ceny, w tym paliwa, i wreszcie Polski Ład… 

Na to wszystko nakłada się kryzys rynku motoryzacyjnego. Poza paroma wyjątkami samochodów brak, a nawet jeśli są, to ich ceny sprawiają, że i tak stają się nieosiągalne. Powodów samochodowej drożyzny jest kilka, choć nawet jeśli je wszystkie poznamy, to trudno oczekiwać, że wykażemy się zrozumieniem. Wymieńmy je jednak dla porządku. A potem napiszemy, co mamy do zaproponowania.

Normy emisji spalin

Normy emisji spalin są coraz bardziej restrykcyjne, a za ich nieprzestrzeganie firmy motoryzacyjne płacą kary. Kary są doliczane do ceny samochodu. Jak to działa?

Od dwóch lat, czyli od 1 stycznia 2020 r. mamy do czynienia ze zjawiskiem pod nazwą „globalne obniżenie emisji spalin”. Kryje się pod nim wymóg, by suma średniej emisji wszystkich silników sprzedanych w UE przez określoną markę wyniosła maksymalnie 95 g CO2/ km. Jeśli ten limit marka przekracza, to płaci karę w wysokości 95 euro za każdy przekroczony gram, pomnożone przez liczbę sprzedanych samochodów w UE. I kary się sypią, i zapobiec im nie może sprzedaż modeli elektrycznych, gdyż nawet z nimi nie sposób w limicie się zmieścić. 

Systemy bezpieczeństwa w wyposażeniu seryjnym

Przyzwyczailiśmy się już, że współczesne samochody czuwają nad naszym bezpieczeństwem za pomocą szeregu różnych systemów. W zależności od marki i wielkości pojazdu część z nich stanowi wyposażenie seryjne, a za pozostałe trzeba płacić. Od połowy 2022 r. też trzeba będzie płacić, ale już za to, że więcej systemów będzie montowanych obowiązkowo. 

Serwis pojazdów

Wszystkie problemy gospodarki mają przełożenie na ceny usług serwisowych, na czele z . kosztami energii elektrycznej i gazu. Nie lepiej jest z częściami i opłatami za transport. Końcowy rachunek potrafi bardzo niemile zaskoczyć. 

Dotkliwe mandaty

Pierwszy dzień 2022 r. przyniósł ze sobą nowe stawki mandatów. Nowe czyli wyższe, znacznie wyższe, i to za większość wykroczeń. Kosztowny mandat to raz, a dwa to punkty karne, które nabijać się mogą znacznie szybciej niż dotychczas. A to dlatego, że za większość naruszeń przepisów grozi ich więcej, a zerować się mogą po upływie 2 lat, a nie roku. Może być też tak, że za znaczące przekroczenia prędkości przez 2 lata przyjdzie pogodzić się z wyższą stawką OC, zależną od liczby zebranych punktów karnych. Dla zarządców flot wiąże się to zarówno z ryzykiem wyższych opłat, jak i ryzykiem odebrania kierowcy prawa jazdy. A to z kolei oznaczać może kłopot z ciągłością wykonywanej pracy. 

Paliwo 

Przystępne ceny paliw należą do przeszłości. Przynajmniej nie widać na horyzoncie żadnych znaków świadczących o możliwości powrotu do cen poniżej 5 zł za litr. Pozostaje wdrożyć w firmach zasady ekologicznej jazdy i monitorować częstotliwość tankowań, by mieć te koszty pod kontrolą. 

Plan oszczędzania

Nieprzewidywalny rynek, a z takim mamy do czynienia, wymusza podjęcie działań zmierzających do znacznego ograniczenia kosztów. Flota pojazdów jest tego najlepszym przykładem. Niezależnie od tego, z jakich pojazdów się składa i jakie pełnią funkcje, objęcie ich specjalistycznym programem sprzyja firmowym oszczędnościom i wygodzie pracy. Redukujemy koszty zarządzania flotą, opierając się na naszym 25-letnim doświadczeniu w branży telemetrycznej.

Zakres wsparcia jest szeroki i zależy od preferencji, a także od bieżących potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności. SafeFleet koncentruje się na takim modelu zarządzania flotą, by właściwie wykorzystać firmowe zasoby, nadzorować sposób ich użytkowania i przez to zredukować koszty. Koszty wynikające m.in. z mandatów, paliwa czy zużywania się pojazdów w wyniku forsownej jazdy. Narzędzie umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym i historycznym. Jest niezbędne w przygotowaniu raportów służących poprawie efektywności zarządzania. 

Zapraszamy do kontaktu. Wykwalifikowani pracownicy SafeFleet służą wsparciem w wyborze nowoczesnych rozwiązań flotowych ograniczających koszty i zapewniających bezpieczeństwo.