Zasady parkowania

You are currently viewing Zasady parkowania

Parkowanie… O wolne miejsce coraz trudniej, a jak już się znajdzie, to trzeba pamiętać o odpowiednim ustawieniu samochodu. Czy zawsze robimy to prawidłowo?

Mówiąc o  parkowaniu, posługujemy się pewnym uproszczeniem. W przepisach drogowych pojęcie “parkowanie” nie występuje. Zamiast niego mamy do czynienia z postojem lub zatrzymaniem pojazdu. Postój to przebywanie w samochodzie lub pozostawienie go na dłuższy czas. Zatrzymanie to w zasadzie postój na chwilę. W odniesieniu do tych pojęć parkowanie jest równoznaczne postojowi (nie na chwilę). Zanim przejdziemy do omawiania zasad rządzących parkowaniem przypomnimy, że zatrzymać się możemy wszędzie tam, gdzie nie naruszymy bezpieczeństwa innych. 

Czas na parkowanie

Parkując powinniśmy mieć w pamięci art. 46 prawa o ruchu drogowym, który brzmi następująco:

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

To są kluczowe zasady, które powinny nam towarzyszyć na co dzień, ale jak się przekonamy z dalszej części tekstu, nie jedyne.

Po prawej stronie

Z reguły do parkowania jest przeznaczona prawa strona jezdni, ale możemy także wykorzystać lewą, o ile jest to jezdnia jednokierunkowa lub dwukierunkowa o niewielkim natężeniu ruchu i o ile jest to obszar zabudowany.

Równolegle, prostopadle, skośnie

Znak D-18 oraz często towarzysząca mu tabliczka są znakami drogowymi i należy się do nich stosować. Tabliczka określa sposób zaparkowania samochodu względem krawędzi jezdni. Miejsce parkingowe jest na niej oznaczone kolorem białym, a jezdnia szarym. Z takiego miejsca parkingowego mogą korzystać samochody o dmc nieprzekraczającej 2,5 t.

Osiedla i osiedlowe tabliczki

Osiedla to miejsca, które można określić mianem tabliczkowych. A to dlatego, że to właśnie tabliczki regulują tu sposób parkowania. Tylko czy aby na pewno regulują? Wzorów tabliczek jest mnóstwo, ich treść to efekt inwencji zarządzających osiedlami. Z praktycznego punktu widzenia mają sens, ale nie są zakorzenione w przepisach. Odwołują się jednakże do zasad zdrowego rozsądku i kultury, zatem wypadałoby się do nich stosować. “Parkowanie tyłem/ przodem do budynku” – z taką tabliczką spotkamy się na miejscach parkingowych przy oknach budynków. Chodzi o to, by nie narażać mieszkańców na wdychanie spalin wydobywających się z rur wydechowych. 

Są jednak pewne wytyczne, które mają umocowanie w przepisach. Ich przestrzeganie jest już naszym obowiązkiem, a gdy się do nich nie zastosujemy, możemy spodziewać się kary.

Strefa ruchu

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy osiedlowy teren jest oznaczony znakiem D-52 “Strefa ruchu”. Tu już obowiązują przepisy. Oznacza to, że możemy parkować tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych i przestrzegać znaku “zakaz zatrzymywania się” lub “zakaz postoju”, jeśli taki napotkamy. 

Strefa zamieszkania

Poza strefą ruchu na części osiedli możemy spotkać się ze znakiem D-40 “Strefa zamieszkania”. W takiej strefie pierwszeństwo przed pojazdem mają piesi, a prędkość pojazdów ograniczona jest do 20 km/h. Są też restrykcje parkingowe. Obowiązuje zakaz postoju w innym miejscu niż do tego celu wyznaczone.  

Parkujemy na chodniku

Co do zasady, na chodniku parkować można, jeśli znaki drogowe parkowania nie zakazują. Ustawiając samochód zawsze należy pamiętać o pieszych, by mogli się swobodnie przemieszczać. Z tego względu wolna przestrzeń dla pieszych powinna mieć minimum 1,5 m szerokości. 

Parkowanie na chodniku przodem lub bokiem  

Jeśli parkujemy na chodniku kołami jednej osi, muszą to być koła przednie (art. 47 prawa o ruchu drogowym). Ten sam przepis umożliwia nam również zaparkowanie bokiem, ale już nie kołami tylnej osi. Zanim zaparkujemy upewnijmy się, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m i że nasz samochód z przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Jest jeszcze jeden warunek, a mianowicie dmc pojazdu nie może być większa niż 2,5 t.

Ostrożnie z parkowaniem czterema kołami na chodniku 

Widząc lukę w rzędzie samochodów parkujących 4 kołami na chodniku, kierowcy samochodów o dmc powyżej 2,5 t są na straconej pozycji, jeśli chcieliby tę lukę zająć. Nie wolno im wjechać na chodnik nawet jednym kołem, nie mówiąc już o czterech. Z całego chodnika nie mogą też skorzystać pojazdy zarejestrowane jako ciężarowe, bez względu na ich masę. Jeśli zaś ich masa nie przekracza 2,5 t, mogą zatrzymać się na chodniku dwoma przednimi kołami lub bokiem, o ile znaki nie stanowią inaczej. 

Zakaz parkowania 

Pokrótce omówiliśmy najważniejsze zasady parkowania, to teraz czas na omówienie kilku zakazów. W skondensowanej formie. 

Nie wolno nam parkować:

  • w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów, z wyłączeniem drogi jednokierunkowej o przynajmniej dwóch pasach ruchu
  • na drodze dwukierunkowej dwupasmowej zakaz parkowania obowiązuje przed przejściem lub przejazdem oraz za przejściem lub przejazdem
  • w odległości mniejszej niż 15 m od przystanku komunikacji miejskiej i w zatoczce. Punktem orientacyjnym odległości jest odpowiedni znak oznaczający przystanek 
  • w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, przejazdu kolejowego lub tramwajowego. Punktem orientacyjnym odległości jest krawędź tych miejsc
  • na trawie, z wyjątkiem klepiska
  • na autostradzie, wiadukcie i moście, poza wyznaczonymi miejscami 
  • na linii krawędziowej. Jeżeli jest to linia ciągła, pojazd samochód nie powinien się nawet zatrzymywać. W przypadku linii przerywanej można stanąć na poboczu
  • na linii rozgraniczającej miejsca parkingowe tak, że zajmie się więcej niż jedno miejsce parkingowe 
  • na polach wyłączonych z ruchu, bez względu na ich szerokość 
  • na postoju taxi

Zaparkowane auta pod nadzorem GPS

Poruszając kwestię parkowania, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – monitoring gps zaparkowanych pojazdów. Istotna rzecz dla firm użytkujących auta dla celów usługowych. – Tam, gdzie liczy się szybkie dotarcie do miejsca docelowego, efektywna komunikacja między pracownikami, dyspozytorami i klientami, nieodłącznym elementem tej zależności jest monitoring GPS. Funkcjonalność systemu pozwala namierzyć odpowiedni pojazd, przypisać go pracownikom, analizować jego parametry czy wyznaczyć obszar działania – mówi Jakub Wojda, prezes zarządu SafeFleet.