Bezpieczne hasła w SafeFleet

You are currently viewing Bezpieczne hasła w SafeFleet

Bezpieczne hasła w całej domenie SafeFleet już od 8 kwietnia 2022 r.

W ramach dostosowania do normy ISO/IEC 27001 SafeFleet wprowadza zmiany w polityce haseł. Od 8 kwietnia wszyscy użytkownicy, logując się do portalu, będą dodatkowo chronieni. 

Zakres zmian

Bezpieczne hasła wymagają następujących działań użytkowników:

  1. Obowiązkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA – ang. Two Factor Authenticaton). Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to „podwójne sprawdzanie”, czyli weryfikowanie, czy użytkownik jest tą osobą, za którą się podaje. Podczas konfigurowania tego elementu pojawi się prośba o dodanie “drugiego składnika”, np. kod SMS lub kod utworzony przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym, lub lista kodów, którą należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
  2. Zmiana hasła po każdym 180 dniu (dotychczasowe hasła nie mogą być ponownie użyte)
  3. Hasłem nie może być imię, nazwa miasta, imię dziecka itp.
  4. Długość hasła będzie wynosić od 12 do 100 znaków, z małymi i wielkimi literami oraz znakami specjalnymi

Menedżer haseł

Bezpieczne hasła można wymyślać samodzielnie lub skorzystać z programu – menedżera haseł, który zdejmuje z użytkownika konieczność ich pamiętania. Przykłady menedżerów: Nordpass, Keeper, Dashlane, Laspass, Keepass.

O normie ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma przygotowana pod kątem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Służy ochronie i bezpieczeństwu gromadzonych danych, ograniczając ryzyko dostępu do nich osób niepowołanych. Stosując normę ISO/IEC 27001 potwierdza się zgodność z najlepszymi światowymi praktykami, podkreślając wagę bezpieczeństwa w funkcjonowaniu firmy. Wdrożenie normy wpisuje się w hasło SafeFleet: Bądź z nami po bezpiecznej stronie!