Znaki drogowe o zmiennej treści równie ważne, co tradycyjne

You are currently viewing Znaki drogowe o zmiennej treści równie ważne, co tradycyjne

Znaki drogowe zmiennej treści mają te same cele do spełnienia, co znaki poziome, pionowe i eksperymentalne. Usprawniają ruch pojazdów, odpowiadają za bezpieczeństwo i ułatwiają korzystanie z dróg.

Wszystkie znaki drogowe, czyli także zmiennej treści, zawierają konkretną informację. Do tej informacji każdy użytkownik drogi ma obowiązek się stosować. 

Obowiązek stosowania się do znaków

Znaki pionowe nakazują określone zachowanie, np.nakaz jazdy prosto lub zakazują określonego zachowania, np. zakaz skrętu w lewo, zakaz wyprzedzania. Przekazują również informacje o sytuacji na drodze, kierunkach, do których droga prowadzi i ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach. Informują również o urządzeniach, obiektach znajdujących się przy drodze, zabytkach czy atrakcjach turystycznych.

Konstrukcja znaków

Znaki pionowe można podzielić na dwie grupy, biorąc pod uwagę ich konstrukcję. W pierwszej grupie mamy znaki konwencjonalne, wykonane z blachy pokrytej folią odblaskową o różnych parametrach odblaskowości. W drugiej grupie mamy znaki o zmiennej treści. Znaki o zmiennej treści różnią się sposobem przekazywania treści. Znaki pryzmatyczne, tzw. PVMS, przypominają zwykłe znaki drogowe i mogą pokazywać jedną z trzech ustalonych wcześniej treści. W przypadku znaków VMS rysunki znaków i komunikaty wyświetlane są za pomocą diod LED. Znaki tego typu można zobaczyć zarówno na bramownicach nad drogą, jak i na urządzeniach mobilnych. 

Przestrzegajmy znaków VMS

To właśnie w kontakcie ze znakami VMS kierowcy są najczęściej zdezorientowani. Nie są do nich przyzwyczajeni, uznają je za sugestię, a nie za wymóg. A jak już wspomnieliśmy powyżej, należy się do nich bezwzględnie stosować. Widząc zatem ograniczenie prędkości wyświetlane na takim znaku musimy zwolnić. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda informacja podawana na znaku zmiennej treści ma swoje uzasadnienie w sytuacji na drodze. Ograniczenie prędkości może wiązać się np. wypadkiem, pracami prowadzonymi w pasie drogowym lub być efektem pogodowej anomalii, czyli np. silnego wiatru.

Znaki BRD

Do oznakowania i przekazywania informacji na drogach wykorzystywane są także świetlne sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), takie jak np. drogowe bariery ochronne czy poduszki zderzeniowe. Urządzenia BRD służą określeniu i fizycznemu zabezpieczeniu miejsc potencjalnie niebezpiecznych i ludzi pracujących na drodze.

Niebawem więcej znaków VMS

Do znaków VMS należy się przyzwyczajać. Ich liczba będzie systematycznie rosnąć. Czekają nas znaki informujące m.in. o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, o stanie nawierzchni, dostępności miejsc parkingowych, a także o pogodzie. 

Bezpieczna podróż z SafeFleet

Znaki drogowe są jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo na drogach. Podobnie jak system zarządzania flotą pojazdów SafeFleet. Analiza parametrów jazdy kierowców umożliwia wdrożenie zasad kulturalnej i bezpiecznej jazdy w firmie. Na tej podstawie można np. wprowadzić program ekologicznej jazdy, z nagrodami dla tych kierowców, którzy przestrzegają przepisów. Wpłynie to również korzystnie na stan finansów firmy, a to za sprawą oszczędności na mandatach czy serwisie.

Sprawdźcie nas. Z nami podróżuje się prosto i bezpiecznie do celu.

Źródło: GDDKiA

Wykorzystano zdjęcie: GDDKiA (K. Nalewajko)