Pakiet Mobilności – zmiany od 21 lutego 

You are currently viewing Pakiet Mobilności – zmiany od 21 lutego 

Pakiet Mobilności 21 lutego po raz kolejny zmienia rzeczywistość branży transportowej

Co nowego wnosi Pakiet Mobilności?

Nowe przepisy to rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 17).

Wśród nowych obowiązków, które weszły w życie są m.in.: 

  • konieczność utrzymywania miejsc postojowych dla jednej trzeciej floty
  • obowiązek powrotu pojazdów do kraju raz na osiem tygodni, licząc od momentu opuszczenia terytorium kraju, gdzie ta baza się znajduje
  • nowe zasady kabotażu

Jeśli kierowca wykona trzy operacje kabotażowe tym samym pojazdem na terenie danego kraju, to przez cztery kolejne dni od zakończenia przewozu kabotażowego (wyczerpania limitu przewozów, wyjazdu z ładunkiem lub okresu 7 dni od rozpoczęcia kabotażu) nie będzie mógł ich wykonywać.

Kierowca będzie mógł wykonać kabotaż innym pojazdem.

SafeFleet a Pakiet Mobilności

Zapraszamy do kontaktu z nami – przygotowaliśmy rozwiązania pomocne w spełnianiu wymogów Pakietu Mobilności.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o przepisach obowiązujących z mocy Pakietu Mobilności są dostępne na stronach m.in.:

ibrk.pl
ocrk.pl
trans.info
moto.rp.pl
transport-manager.pl

Zobacz także:

Samochody dostawcze z Pakietem Mobilności