Użytkownik

Czy można nadać status użytkownika klientowi?

Tak. W SafeFleet jest kilka opcji dzielenia się pozycją pojazdu ze wskazanymi podmiotami, np.:

  • można dodać użytkownika z ograniczonymi prawami dostępu;
  • można utworzyć link tymczasowy do trasy przejazdu;
  • można udostępnić podgląd pozycji pojazdów innemu użytkownikowi SafeFleet Portal