Unieruchomienie pojazdu

W przypadku zagrożenia pojazd może być unieruchomiony zdalnie, bezpośrednio z aplikacji. Blokadę aktywuje się i dezaktywuje w Portalu SafeFleet.