Przycisk alarmowy

Przycisk umożliwia wysłanie sygnału w sytuacji nadzwyczajnej, np. zagrożenia. Administrator floty otrzymuje komunikat w formie SMS, e-maila lub bezpośrednio w aplikacji. Przycisk jest instalowany w dogodnym dla kierowcy miejscu.