Monitoring GPS pojazdów

Jeden z elementów całego systemu SafeFleet. Monitoring umożliwia sprawowanie kontroli nad wszystkimi, interesującymi użytkownika, aspektami związanymi z funkcjonowaniem floty.