e-TOLL

Elektroniczny system poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, uruchomiony w czerwcu 2021 r. Zastąpił dotychczasowy system viaTOLL.

e-TOLL w ofercie SafeFleet – więcej informacji [tutaj]