eCMR utknął w korku

You are currently viewing eCMR utknął w korku

eCMR wchodzi i wejść nie może. Krajowe przepisy wymagają dostosowania do wymagań elektronizacji obiegu dokumentów transportowych.

Materiał stanowi skrót publikacji portalu logistyka.rp.pl. Cały artykuł dostępny jest tu: eCMR wchodzi do przewozów drogowych tylnymi drzwiami – rp.pl

Chociaż Polska ratyfikowała protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego w 2019 roku, nadal eCMR nie jest stosowany powszechnie.

Powodem jest brak spójności polskiego prawa. (…) ustawa o transporcie drogowym wskazuje na „konieczność używania dokumentacji papierowej na potrzeby kontroli drogowej i przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym”. Prawo przewozowe natomiast mówi, że „dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny…”. 

Z jednej strony czym wcześniej przedsiębiorca przejdzie na dokumentację elektroniczną, tym szybciej stanie się bardziej konkurencyjny. Z drugiej, w sytuacji niepewności prawnej używanie elektronicznych listów przewozowych zamiast w tradycyjnej papierowej formie może narazić go na ryzyko kar. 

Więcej: logistyka.rp.pl

Zobacz także:

Samochody dostawcze z Pakietem Mobilności

Pakiet Mobilności – zmiany od 21 lutego

Zmiany w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.